Integritetspolicy

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt dataskyddslagen (533/99) 10 §

Registeransvarig:
Roaming Oy, Björnvägen 45, 65350 Vasa

Syfte med att bevara personuppgifter:
Bevarande av kunddata för underhåll av kundrelationer.

Beskrivning av den registrerade gruppen:

Kundregistret innehåller följande information:
Namn och adressinformation, telefon- och e-postadress och transaktionsinformation.

Överlåtande av information:
Uppgifterna kommer inte att överlåtas till tredje parter eller överföras utanför EU eller EES.

Registrets säkerhet:
Registret är skyddat så att personer utanför Roaming Oy inte kan se det.